ПОТВЪРДЕНА ПРОГРАМА
Румъния - Делтата на река Дунав